Ahmet Akif Oktay nagykövet úr beszéde 2020 március 3-án, „Pécs és a törökországi Kütahya testvérvárosi együttműködés továbbfejlesztését célzó Kultúra és kreativitás” elnevezésű projekt záró ünnepségén

Nagykövet Ahmet Akif OKTAY 03.03.2020

Pécs város polgármestere, tisztelt Péterffy Attila,

Kütahya város polgármestere, tisztelt Alim Işık!

Kedves Vendégek!

Nagy örömömre szolgál, hogy együtt ünnepelhetjük ÖnökkelPécs és a törökországi Kütahya testvérvárosi együttműködés továbbfejlesztését célzó Kultúra és kreativitás” megnevezésű projekt záró rendezvényét, amelyet Kütahya és Pécs Önkormányzatai közösen valósítottak meg. Tisztelettel köszöntök mindenkit.

Mi törökök a magyar népre barátként, rokonként és testvérként tekintünk. Közös történelmünk fontos szerepet játszott mindkét ország nemzeti karakterének kialakításában. Tudjuk, hogy ez az eszme a magyar népben is jelen van. Azaz ma, az országaink között minden területen fennálló szoros együttműködés és szolidaritás ebből az alapból táplálkozik.

Kétségkívül fontos, hogy a kormányaink közötti kapcsolatokat stabil módon, kölcsönös előnyök alapján tartsuk fenn. Örömmel jelentem ki, hogy a politikai, gazdasági, kulturális és egyéb területeken folytatott együttműködésünk jövőbeni megerősítéséhez szükséges politikai akarat továbbra is mindkét oldalon nagyon erősen jelen van. Ennek legkonkrétabb jele, a kölcsönös magas szintű látogatások, amelyek az utóbbi években országainkban egyre intenzívebbek.

Természetesen a kormány szintű kapcsolattartás mellett ugyanolyan fontos mechanizmus a népek közötti barátság és együttműködés közvetlen erősítése is. E folyamatok hajtóereje kétségkívül a civil szervezetek és a helyi közigazgatási szervek közötti projektek.

Jó példa erre ez a kooperáció, amelyet Kütahya és Pécs közreműködésével hoztak létre, akik közel negyven éve testvérvárosok. Nyilvántartásunk szerint eddig közel 60 testvérvárosi kapcsolat kialakítására került sor török és magyar városok között. Sajnos legtöbbjük azonban csak papíron maradt, és nem tettek gyakorlati lépéseket. Ezért, mivel Kütahya-Pécs együttműködése egy ténylegesen működő modell, kívánjuk hogy hajtóerőként hozzájáruljon másvárosok testvérkapcsolatainak fellendítéséhez is. Nagyon fontos lépésnek tekintjük Kütahya 2017-es csatlakozását az UNESCO Kreatív Városok Hálózatához, mely hozzájárul ezenszinergiához.

Tudjuk, hogy a történelem, a kultúra és a művészet központi szerepet játszik e két ősi város testvériségében, amelyek világhírű csempéikről és porcelánjaikról ismertek. A kütahyai Kossuth Múzeum a mai török-magyar barátság egyik legfontosabb szimbóluma. Hasonlóképpen, a pécsi oszmán korszakból megmaradtYakovalı Hasan Pasa mecset, amelyet ma is templomként használnak, vagy a
Gazi Kasım Pasa mecset és İdris Baba Türbéje, népeink közötti barátság legfontosabb ereklyéjeiközé tartoznak Magyarországon. E történelmi emlékművek megőrzése a jelen számára elsősorban a pécsi emberek tudatosságának köszönhető. Szeretném mégegyszer kifejezni szívélyes köszönetünket Pécs polgármesterének és Pécs város lakosságának.

Kétségtelen, hogy a Pécs központú Baranya megyében nem csak ennyi közös kulturális emlékünk található. Főleg Szigetváron és Siklóson és más szomszédos területeken is, igen sok fontos emlék maradt fenn. Az 1566-os ostrom alatt magyar földön életét vesztett Kanuni Szulejmán szultán szigetvári sírjának a nyilvánosság részére történt megnyitásának szintén nagy jelentőséget tulajdonítunk . Az elmúlt években felgyorsult - és Törökország részéről is támogatott - ásatások a környék eddig még ismeretlen értékes kincseit hozta napvilágra. Törökország kész támogatni a magyar fél részéről előirányzott folyamatokat, mint ahogy azt a budapesti Gülbaba Türbéjének restaurációs terveinél is tettük. Az itt felépítendő új múzeum vagy látogatóközpont fellendíti a Pécs és Szigetvár városaiba látogató török turisták számát.

Másrészt, a Pécsett élő közel 100 török állampolgárunk és az egyetemen tanuló 160 török diákunk is a barátság hídjaként köti össze népeinket. Még ha kicsi is ez a közösség, de mi nagyon fontosnak tartjuk a potenciális hozzájárulásokat, különösen kulturális területen.
A közeljövőben tervezünk egyTörök Tiszteletbeli Konzulátus megnyitását is, ezért felgyorsítottuk a jelöltválogatás folyamatát. Reméljük hogy minél előbb kinevezhetünk erre a fontos feladatra egy alkalmas jelöltet.

Hisszük, hogy Pécs és Kütahya városai között a kultúrális együttműködés mellett tudományos és kereskedelmi területen is fontos együttműködés alakítható ki. A török delegációban ezen szektorok képvislői is helyet kapnak. A delegáció tegnapi, illetékes szervekkel tartott ülésén megvitatásra kerültek az együttműködés és a közös projektfejlesztés lehetőségei is. Jelenlegi látogatásom alkalmával, délután felkeresem a Baranya megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és a Pécsi Egyetemet, hogy felmérjem nagykövetként, hogyan tudunk hozzájárulni ezen a folyamatok sikerességéhez. Mindezek előtt a felmerülő kérdéseket átbeszéljük Pécs polgármesterével.

Mint az elején említettem, különös fontosságot tulajdonítunk a pécsi és a kütahyai önkormányzatok testvériségének és kooperációjának, különösen azért, mert ez a példa ösztönözheti a többi önkormányzat aktív együttműködését. Hisszük, hogy a hosszú távú kooperáció nem csak a baráti kötelékeket erősíti meg, hanem kézzelfogható haszonnal is jár a mindkét fél számárakülönböző területeken.

Ezekkel a gondolatokkal szeretném kifejezni elismerésemet és gratulációmat, továbbá köszönetet mondok mindkét önkormányzatnak„Pécs és a törökországi Kütahya testvérvárosi együttműködés továbbfejlesztését célzó Kultúra és kreativitás” megnevezésű projekt keretében végzett példaértékű együttműködésért, és kívánom, hogy ez a közeli barátság és szolidaritás tovább erősödjön az elkövetkezendő években.

Köszönöm szépen!


Atatürk

Ahmet Akif Oktay Ambassador
Monday - Friday

09:30-12:30
1/1/2021 1/1/2021
3/15/2021 3/15/2021
4/2/2021 4/5/2021
5/1/2021 5/1/2021
5/13/2021 5/13/2021
5/23/2021 5/24/2021
7/20/2021 7/20/2021
8/20/2021 8/20/2021
10/23/2021 10/23/2021
10/29/2021 10/29/2021
11/1/2021 11/1/2021
12/24/2021 12/26/2021