BÜYÜKELÇİ AHMET AKİF OKTAY’IN KÜTAHYA VE PÉCS BELEDİYELERİNCE YÜRÜTÜLEN “İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KÜLTÜR VE YARATICILIK PROJESİ” KAPANIŞ ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA - Pécs, 3 Mart 2020

Büyükelçi Ahmet Akif OKTAY 03.03.2020

Pécs Belediye Başkanı Sayın Attila Péterffy,

Kütahya Belediye Başkanı Sayın Alim Işık,

Değerli Konuklar,

Kütahya ve Pécs Belediyelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen “İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Kültür ve Yaratıcılık Projesi”nin kapanış etkinliği vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biz Türkler Macar halkını dost, akraba ve kardeş bir halk olarak görürüz. Ortak tarihimiz her iki ülkenin milli karakterlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bilincin Macar halkında da mevcut olduğunu biliyoruz. Nitekim bugün ülkelerimiz arasında her alanda süregiden yakın işbirliği ve dayanışma bu temelden güç almaktadır.

Hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde istikrarlı bir zeminde sürdürülmesi kuşkusuz büyük önem taşıyor. Memnuniyetle belirtmek isterim ki siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki işbirliğimizin daha da güçlendirilerek geleceğe taşınması için gerekli siyasi irade her iki tarafta da fazlasıyla mevcuttur. Bunun en somut göstergesi, ülkelerimiz arasında son yıllarda giderek yoğunluk kazanmaya başlayan karşılıklı üst düzey ziyaretlerdir.

Tabiatıyla hükümetler düzeyindeki işbirliğinin yanısıra doğrudan halklarımız arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yöntem ve mekanizmaların etkili biçimde kullanılması da bir o kadar önem taşıyor. Bu sürecin itici gücünü ise hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve ortak projeler oluşturuyor.

Yaklaşık kırk yıldır kardeş olan Kütahya ile Pécs’in işbirliğiyle gerçekleştirilen bu proje bu bakımdan güzel bir örnek teşkil ediyor. Bizim kayıtlarımıza göre bugüne kadar Türk ve Macar şehirleri arasında kardeşlik ilişkisi kurulmasına yönelik 60’a yakın girişimde bulunulmuş. Ancak ne yazık ki bunların büyük kısmı kağıt üzerinde kalmış ve uygulamada somut adımlar atılamamıştır. Bu nedenle, Kütahya-Pécs işbirliğini fiilen işleyen bir model olması bakımından da önemsiyor ve bir katalizör olarak diğer kardeş şehir ilişkilerine de canlılık kazandırılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Kütahya’nın 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmış olmasını, bu sinerjinin doğmasına katkıda bulunacak çok önemli bir adım olarak görüyoruz.

Tarih, kültür ve sanatın, dünya çapında tanınan çinileri ve porselenleriyle haklı bir şöhrete sahip bu iki kadim şehrin kardeşliğinde merkezi bir rol oynadıklarını biliyoruz. Kütahya’daki Kossuth Müzesi bugün Türk-Macar dostluğunun en önemli simgelerinden biri durumundadır. Aynı şekilde Pécs’te Osmanlı döneminden kalan Yakovalı Hasan Paşa Camii, halen kilise olarak kullanılan Gazi Kasım Paşa Camii ve İdris Baba Türbesi gibi tarihi yapılar haklarımız arasındaki dostluğun Macaristan’daki en önemli nişaneleri arasındadır. Bu tarihi eserlerin korunup bugünlere kadar getirilebilmesi en başta Pécs halkının kendi tarihine sahip çıkma bilinci sayesinde mümkün olmuştur. Bu bakımdan, Sayın Pécs Belediye Başkanının şahsında tüm Pécs halkına kalbi takdir ve teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Pécs’in merkezinde bulunduğu Baranya vilayetindeki ortak kültürel miras varlıklarımız kuşkusuz bunlardan ibaret değil. Özellikle Zigetvar ve Siklós başta olmak üzere diğer bölgelerde de çok önemli eserler mevcut. Bu bağlamda, 1566 yılında Macar topraklarında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki mezarının ortaya çıkarılarak ziyaretçilere açılmasına yönelik çalışmalara büyük önem atfediyoruz. Son yıllarda hız kazanan ve Türkiye’nin de desteklediği kazı çalışmaları yörede daha önceden varlığı bilinmeyen çok değerli tarihi yapıları gün ışığına çıkarmıştır. Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi restorasyon projesinde olduğu gibi, Macar tarafından gelecek talepler doğrultusunda Türkiye olarak bu sürece de katkıda bulunmaya hazırız. Bölgede kurulacak yeni müze veya ziyaretçi merkezi gibi tesislerin Türk turistlerin Pécs ve Zigetvar’a ilgisini daha da artıracağına kuşku yoktur.

Öte yandan, Pécs’te yaşayan 100 civarındaki Türk vatandaşı ile üniversitede okuyan 160 Türk öğrenci de halklarımız arasında birer dostluk köprüsü teşkil ediyor. Küçük de olsa bu topluluğun ilişkilerimize özellikle kültürel alanda yapabilecekleri potansiyel katkılara önem veriyoruz. Önümüzdeki döneme yönelik hedeflerimizden biri de Pécs’te bir Türkiye Fahri Konsolosluğu açılmasıdır. Buna yönelik aday arayışlarımıza hız verdik. Bu önemli göreve uygun bir adayı en kısa zamanda atayabilmeyi arzu ediyoruz.

Pécs’le Kütahya arasında kültürel işbirliğinin yanısıra akademik ve ticari alanlarda da önemli bir işbirliği potansiyelinin mevcut olduğuna inanıyoruz. Nitekim Türk heyetinde bu sektörlerin temsilcileri de yer alıyor. Bu alanlarda işbirliği ve ortak proje geliştirme imkânlarının heyetimizin dün ilgili kurumlarla yaptığı görüşmelerde ele alınmış olduğunu anlıyorum. Ben de bu ziyaretimden bilistifade, öğleden sonra Baranya İl Ticaret ve Sanayi Ticaret Odası ile Pécs Üniversitesini ziyaret ederek Büyükelçilik olarak bu sürece nasıl katkıda bulunabileceğimizi muhataplarımla değerlendireceğim. Bu temasların öncesinde, tüm bu hususları Sayın Pécs Belediye Başkanı ile yapacağımız görüşmede de ele alacağız.

Başlangıçta da belirttiğim gibi, Pécs ve Kütahya Belediyeleri arasındaki kardeşlik ve işbirliğine, özellikle yarattığı emsal ve başka yerel yönetimleri de proaktif bir işbirliğine özendirebilecek olması bakımından ayrı bir önem atfediyoruz. Uzun soluklu bir işbirliğinin sadece dostluk bağlarını güçlendirmekle kalmayıp, iki tarafa değişik alanlarda karşılıklı somut kazançlar sağlayacağına inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, her iki belediyeye de “Kültür ve Yaratıcılık Projesi” kapsamında sergiledikleri örnek işbirliğinden dolayı takdir, tebrik ve teşekkürlerimi sunuyor, aralarındaki bu güzel dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güç kazanarak devam etmesini diliyorum.

Teşekkür ederim. Köszönöm szepen!

Atatürk

Ahmet Akif Oktay Ambassador
Monday - Friday

09:30-12:30
1/1/2021 1/1/2021
3/15/2021 3/15/2021
4/2/2021 4/5/2021
5/1/2021 5/1/2021
5/13/2021 5/13/2021
5/23/2021 5/24/2021
7/20/2021 7/20/2021
8/20/2021 8/20/2021
10/23/2021 10/23/2021
10/29/2021 10/29/2021
11/1/2021 11/1/2021
12/24/2021 12/26/2021